1 ARALIK  -   DECEMBER 1

Tarihte Bugün  -  Today in History

 

1Aralik1930.jpg (700162 bytes)

1 Aralık 1930
Atatürk, Ege Vapuru'nda İstanbul'u seyrederken

1933 - İktisat Vekaleti'nin hazırladığı, T.C. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı Başbakanlığa sunuldu.


1930 - Atatürk'ün Ege vapuruyla Trabzon'dan İstanbul'a gelişi.


1929 - Alman biyografi yazarı Emil Ludwig'in Ankara'dan ayrılırken gazetecilere demeci: "Gazi Hazretleri ile görüşmem o kadar kıymetlidir ki, bunu bir iki kelime ile sınırlamak imkânı yoktur. Bütün dünya Gazi Hazretleri'nin yalnız faaliyetini bilirler. Fakat, ben kendileri ile görüşürken dünyanın meçhulü olan diğer bir meziyetini keşfettim. Gazi Hazretleri eylem adamı oldukları kadar da bir düşünürdürler."


1928 - Yeni Türk harflerinin kullanımı yürürlüğe girdi. Gazeteler, mecmualar, levha, tabela ve ilanlar yeni harflerle basılmaya başladı.

Osmanlı borçlarının tasfiyesine ilişkin anlaşma TBMM'de onaylandı.

II. İktisat Şurası toplandı (1/14 Aralık 1928).

Vakit gazetesinin 30 Kasımda başlattığı ''Mutlu Çiftler Müsabakası'' ilgiyle karşılandı.


1924 - Türkiye ile Estonya arasında dostluk anlaşması imzalandı.


1921 - Fransızlar, Adana ve Mersin'i Türklere teslim etti. Adana hükümet konağına Türk bayrağı çekildi.

Vekiller Heyeti'nin, yetki ve vazifesine dair kanun teklifi münasebetiyle Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "...Anayasamızın maddelerini düşünecek olursak, bu kanun, doğrudan doğruya yalnız bizim kafalarımızdan çıkmış bir kanun değildir. Bu kanun, doğrudan doğruya her millet ferdinin kalp ve vicdanında kendiliğinden doğmuş, toplumumuzun yüksek vicdanında belirmiş ve ondan sonra yürürlüğe girmiştir. Zaten, bu münasebetle demin arz etmiştim, kanun, hakikî kanun yalnız böyle olur. Taklit ile kanun olmaz." [Kocatürk]


1920 - Demirci Mehmet Efe'nin ayaklanması.

Atatürk'ün, Türk-Sovyet ilişkilerine dair esaslar konusunda Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Paşa'ya talimatı. (Talimatın bir özeti de Baku ve Tiflis mümessillerimize iletilmek üzere Doğu Cephesi Komutanlığı'na gönderilmiştir). [Kocatürk]


1918 - Hükümet ilerde ağırlaştırılacak hükümlerle birlikte gazetelere sansür getirdi.

Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Heyet-i Osmaniye kuruldu.

İzmir'de Müdafaa-ı Hukuku-ı Osmaniye Cemiyeti kuruldu.

Bir Fransız - Ermeni taburu Dörtyol’u işgal etti.


1916 - Atatürk'ün, Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi tarafından yazılan "Allah'ı inkâr Mümkün müdür?" adlı eseri okuması.


1915 - Atatürk'ün, gece Anafartalar Grubu Karargâhı'nda Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) ve Fuat (Bulca) Bey ile evlilik üzerine sohbeti.


1912 - Atatürk'ün, İstanbul'dan Gelibolu'ya hareketi.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com