8 HAZİRAN  -   JUNE 8
Tarihte Bugün  -  Today in History

Cumhurbaşkanı Atatürk, Ege Vapuru ile Trabzon'a giderken (Haziran 1937)


Cumhurbaşkanı Atatürk, küçük Ülkü ile Ege Vapuru'nda, Trabzon'a giderken (1937)


1943 - CHP 6. Kurultay

Bu kurultay, CHP'nin tek parti döneminde yaptığı son kurultay olarak tarihe geçti.  Kurultayda, "genel sekreterin parti hükümetine üye olarak girmesini" öngören parti tüzüğünün 29. Maddesi, "bugüne kadar uygulanmadığı" gerekçesiyle kaldırıldı. 5. Kurultay'da oluşturulan "Müstakil Grub"un üye sayısı 21'den 35'e çıkarıldı. 2. Dünya Savaşı'nın sürdüğü bir sırada toplanan kurultayda, parti programının beşinci bölümü "Cihan Harbi İçinde İdare," altıncı bölümü de "Cihan Harbinden Sonraki İhtimaller" başlıkları altında yeniden düzenlendi;  ulusal savunma ile dış ilişkiler konularına ağırlık verildi. 


1938 - Prof. Dr. Fiessinger'in, çağrı üzerine Paris'ten 2. defa gelişi ve Savarona yatında Atatürk'ü muayenesi.


1937 - Sabiha Gökçen'in, kendi kullandığı uçakla Boğaz'da İzmir vapurunun üstünde, akrobasi hareketleri yaparak Atatürk'ü uğurlaması. Atatürk'ün vapurun güvertesinden gösteriyi izlemesi.

Atatürk'ün, saat 17.00'de İzmir vapuru ile İstanbul'dan Trabzon'a hareketi.


1936 - İşveren-işçi ilişkilerine düzenleyici hükümler getiren İş Kanunu kabul edildi.

Atatürk'ün, Bursa'dan Mudanya'ya gidişi, vapurla Mudanya'dan Haydarpaşa'ya geçişi, buradan trenle Ankara'ya hareketi.


1934 - Atatürk'ün, öğleden sonra içişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın evine gidişi, daha sonra Marmara Köşkü'ne gelişi ve geceyi burada geçirişi.


1933 - Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kabul edildi.
Ödünç Para verme Kanunu TBMM'de kabul edildi.

Atatürk'ün, Yunan eski Başbakanı Venizelos'a yapılan suikast nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Zaimis ve Venizelos'a üzüntülerini bildiren telgrafları.


1932 - Atatürk'ün, gün boyunca Çankaya'da kütüphanesinde çalışması.


1929 - Anadolu'daki topraksız köylülere devlet tarafından toprak verilmesine ilişkin kanun kabul edildi.

Sanayi Koruma Kanunu kabul edildi.


1926 - Atatürk'ün, Bursa'da Anadolu Ajansı muhabirine Hava Kuvvetlerimizin kuvvetlendirilmesine dair demeci.


1920 - Fransızların 200 asker çıkararak Karadeniz Ereğlisi'ni işgali. (Gördükleri direniş üzerine 19 Haziran 1920'de boşaltılmıştır)  


1920 - Doğu bölgesinde Ermeni saldırısına karşı seferberlik ilan edildi.


1920 - Doğuda Milli Aşireti ayaklanması çıktı.

Viranşehir ve Siverek bölgesinde Milli Aşireti ayaklanması. 
(Ayaklanmanın bastırılması : 26 Haziran 1920)
 


1919 - Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa'nın, Atatürk'e telgrafı: "Beraberinizdeki istimbotlardan biriyle İstanbul'a gelmeniz rica olunur." (Atatürk bu çağrı üzerine, kimler tarafından ne için istenildiğini gizli olarak Genelkurmay Başkanı Cevat (Çobanlı) Paşa'dan sormuştur. Cevat Paşa'nın cevabı: 11 Haziran 1919). [Kocatürk]

Anadolu'ya geçen Rauf Bey'in (Orbay) Ankara'ya gelişi ve Ali Fuat Paşa tarafından karşılanışı.


1917 - Atatürk'ün, sabah, Diyarbakır'dan hareketi, Osmaniye'ye uğrayarak öğleyin Ergani Madeni'ne gelişi, Mutasarrıf Nusret Bey tarafından karşılanması, maden ocaklarını gezmesi, geceyi Ergani Madeni'nde geçirişi.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com