14 KASIM  -   NOVEMBER 14
Tarihte Bugün  -  Today in History
 14 Kasım 1937
Atatürk’ün Malatya’ya gelişi ve karşılanışı


14 Kasım 1937
Atatürk’ün Malatya’ya gelişi ve karşılanışı
Cumhurbaşkanı Atatürk, Malatya'ya girerken (14 Kasım 1937)
Cumhurbaşkanı Atatürk'ün, Malatya'da karşılanışı (14 Kasım 1937)


14 Kasım 1937 Malatya'da karşılanışı

 Atatürk, Celal Bayar ve Şükrü Kaya için Malatya’da yapılan bir karşılama töreni

A welcoming ceremony arranged for Atatürk, Celal Bayar, and Şükrü Kaya in Malatya 
(November 14 1937)


1937 - Atatürk'ün, saat 13.00'de Malatya'ya gelişi, Mensucat Fabrikası ve Memleket Hastanesi inşaatlarını denetlemesini takiben Halkevi'ni ziyareti, saat 14.00'de Diyarbakır'a hareketi.


1935 - Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Cebeci ve Keçiören taraflarında bir gezinti yapması.


1934 - TBMM'de yerel seçimlerin yapılması yolunda karar alındı.


1931 - Atatürk'ün, akşam Yeni Sinema'ya giderek film izlemesi, saat 24.00'de Marmara Köşkü'ne gelerek geceyi burada geçirmesi.


1925 - Sivas'ta duvarlara şapka aleyhine yazılar yazıldı.

Atatürk'ün Mütareke'de Şişli'de oturduğu evin cephesine merasimle bir plâka konulması.


1923 - Prof. Dr. Neşet Ömer (İrdelp) Bey'in, İstanbul'dan Ankara'ya gelişi ve Çankaya'da Atatürk'ü muayenesi.


1921 - Ankara'da, Afgan Elçiliğinde Azerbaycan Elçisi Abilof şerefine verilen ziyafette, Abilof'un söylevine Atatürk'ün cevap konuşması.


1920 - Doğu Cephesindeki milli kuvvetlerin Ermenileri yenerek Dahne sırtların çıkışı.


1920 - Venizelos defeated in Greek elections, King Constantine returns. General Papoulas assumes command of Greek forces in Anatolia.  


1919 - Atatürk'ün, Suriye ve Kilikya'daki işgal kuvvetlerinin değiştirilmesi hakkında İngiliz-Fransız anlaşması nedeniyle, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine ve basına genelgesi: "İngilizler, Fransızlarla 1916 yılında imzaladıkları antlaşmayı esas kabul ederek bu yıl Eylül'ün onbeşinci günü "Suriye Anlaşması" adıyla milletin tarihine yeni bir zulüm ve tecavüz sayfası daha ilâve ettiler. Milletimiz Erzurum ve Sivas Kongreleriyle mukaddes ve meşru hukukunu savunma hususundaki azim ve kararını cihana ilân etmişti. Bu sebeple bu ve bu gibi varlığımıza ve meşru bağımsızlığımıza kasteden caniyane kararlara asla boyun eğmeyecektir!"


1918 - Atatürk'ün, Pera Palas'ta İngiliz gazetecisi Ward Price ile görüşmesi. 
Atatürk'ün Pera Palas'ta Rauf (Orbay) Bey ile görüşmesi. Atatürk'ün, Rauf (Orbay) Bey'le beraber Sadrazamlıktan istifa eden Ahmet İzzet Paşa'yı ziyareti ve görüşmesi.


1916 - Atatürk'ün, -öksürükten rahatsızlığı nedeniyle- günü Bitlis'teki Karargâhı'nda geçirmesi.


1916 - Allied offensive on the Salonika Front.


1915 - Bulgaria declares war on Serbia.


1913 - Osmanlı-Yunanistan Atina Barış Antlaşması.

İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra, Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında Atina Antlaşması imzalandı.


1911 - Fuat (Bulca) Bey'in, İstanbul'dan vapurla İskenderiye'ye gelişi.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com