9 OCAK  -   JANUARY 9
Tarihte Bugn  -  Today in History1 Ocak-2 Şubat 1924
İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmirde...


1937 - Atatrk'n, saat 16.00'da trenle Ankara'dan İstanbul'a hareketi, Eskişehir'de trenden inerek Orduevi'ni ziyareti, daha sonra trene dnş.


1936 - Dil, Tarih ve Coğrafya Okulu Ankara'da Atatrk'n de katıldığı bir trenle ğretime başladı.

Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakltesi'nin aılışı, ilk ders Prof. Afet İnan tarafından verilmiştir.

Atatrk'n, Ankara Halkevi salonunda "Dil ve Tarih-Coğrafya Fakltesinin aılış trenini izlemesi (Aılış konuşmasını Mill Eğitim Bakanı Saffet Arıkan yapmış, ilk dersi Afet (İnan) vermiştir.

Atatrk'e suikast hazırlamak suundan sanık 8 kişinin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmalarının başlaması (Sanıklar, 17 Şubat 1936 gn delil yetersizliği sebebiyle beraat ettiklerinden serbest bırakılmışlardır).


1935 - Atatrk'n, ğleye doğru Marmara Kşk'ne gidişi, daha sonra Anadolu Kulb'ne gelişi ve ge saatlerde ankaya'ya dnş.


1934 - Atatrk'n, ankaya'da Macar Elisi Michel Yungerth Arnthy'nin gven mektubunu, Romanya Elisi Jean P. Carp'ın da veda mektubunu kabul.


1932 - Atatrk'n, yeni Cumhurbaşkanlığı binasını gezmesi, saat 15.00'de otomobille şehirde bir gezinti yaparak Rasim Ferit (Talay) ve Kılı Ali Beylerin evlerine uğradıktan sonra akşam ankaya'ya dnş.


1925 - Atatrk'n, Konya'da "Musul Tetkik Heyeti"ni kabul ve grşmesi.


1924 - Atatrk'n, İzmir'de Belediye'yi ziyareti, ilgililerle grşmesi.


1922 - Atatrk'n, Fevkalde Harp Encmeni kurulmasıyla ilgili kanun teklifi nedeniyle Trkiye Byk Millet Meclisi'nin gizli oturumunda konuşması: "...Şunu aıka sylemek istiyorum ki, gerekten byle bir fevkalde encmenin sizin arzu ettiğiniz şeyleri yapacağına ben emin değilim. Yapılmış ve yapılacak olan işleri grmek iin bunun kurulmasına taraftarım. Bu encmen de grecektir ki, azam derecede yapılacak iş, ancak yapılabilen işlerden ibarettir. Bunu grecekler ve Yksek Heyetinizi bu suretle tatmin edeceklerdir."

Atatrk'n, "New York Times" muhabiri Clair Price'ı Ankara'da kabul. [Kocatrk]


1921 - I. İnn Savaşı başladı. (6 -10 Ocak 1921)

Yunan kuvvetleri ilerlemeye devam ederek Bozyk nlerinden İnn'ye kadar geldi. Bilecik ve Bozyk'n Yunanlılar tarafından işgali.

Yunanlıların İnn mevzilerinde taarruza başlaması ve Batı cephesi ordularıyla şiddetli atışmalar olması.  


1920 - Kuvay-i Milliye'ci Yahya Kaptan Gebze'de, İstanbul Hkmetinin adamlarınca ldrld.  

Atatrk'n, Yunanlıların resm veya gayriresm, Aydın Vilyeti'nin kendilerine bağladığını iln ihtimaline karşı "Yunanlıları memleketten ıkarmak iin uygulanacak plan" hakkında komutanlara gizli telgrafı.

Atatrk'n, İstanbul'da toplanacak meclis iin milletvekillerinin, grşmek zere Ankara'ya gitmelerinin tehirini isteyen bir grup milletvekiline, Harbiye Nazın Cemal Paşa aracılığıyla cevap telgrafı: "Ankara'ya gelmenin yanlış yorumlara uğrayacağına dair, Harbiye Nazırı Paşa aracılığıyla bildirilen grşlerinizi ğrendik. Mesele vatan ve milletin hayatıyla ilgilidir. Mill Meclisle, mill rgte dayalı kuvvetli bir grup oluşturulmaz ve Sivas Kongresi'yle milletin cihana ilhan ettiği kararlar, Meclisin byk oğunluğu tarafından bir inan ve ilke olarak kabul edilmezse, mill hizmetimizin temin edeceği başarı boşa gider. Memleket bir felkete maruz kalabilir. Bu nedenle bir takım vatansız ve dinsizlerin propagandaları, bizim iin uyulacak bir kural olamaz. Gaye, milletin ve vatanın kurtuluşudur. Bir iki gn iin Ankara'ya gelişleriyle karşılıklı grşme ve işbirliği yapılması bizce pek nemlidir."

Atatrk'n Erzurum'dan milletvekili seilmesi nedeniyle Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Merkez Heyeti'ne teşekkr telgrafı: "Erzurum halkı muhterem hemşehrilerim tarafından gsterilen yakınlık, sevgi ve gvene teşekkr grev sayarım."


1918 - İlk, Brest-Litovsk antlaşması (Orta Avrupa imparatorlukları ve Ukrayna)

Alman-Rus grşmelerinin kesilmesi.

Trk ordusunun Doğu Anadolu'da ilerlemeye başlaması.

Trabzon'un geri alınması.


1916 - Mttefikler'in Seddlbahir'i tahliyesi. İngiliz birliklerinin Gelibolu'dan ekilmeleri.

İngilizlerin, Seddlbahir blgesinden de ekilmeleri (İngilizler daha nce 19/20 Aralık 1915 gecesi Anafartalar-Arıburnu blgesinden ekilmişlerdi).

I. Dnya Savaşı, Gelibolu Yarımadası:

Mustafa Kemal nderliğindeki Trk Ordusu tm cephelerde savaşı kazanmış ve 9 Ocak 1916 tarihinde İttifak Devletleri Gelibolu Yarımadası'ndan tamamen ıkartılmıştır.

5. Ordu Komutanı Mareşal Liman von Sanders'in -İngilizlerin Gelibolu yarımadasından ekilip gitmeleri zerine- sabah 8.45'de Alıtepe'den Başkomutanlık Vekleti'ne telgrafı: "Tanrı'ya şkr, Gelibolu yarımadası tamamen dşmandan temizlenmiştir. Diğer ayrıntılar ayrıca sunulacaktır."


1915
ANAKKALE SAVAŞLARI KRONOLOJİSİ - (TRKE)

1915 GALLIPOLI
TIMELINE

(The Dardanelles Campaign)

(ANAKKALE SAVAŞLARIN TARİH SIRALAMASI-İngilizce)


1916 - The Gallipoli Campaign ends in an Allied defeat and an Ottoman victory.

Allies complete final evacuation of Cape Helles on the Gallipoli Peninsula. 

The last British troops depart the Gallipoli peninsula, marking the end of the Dardanelles Campaign.


1912 - Mustafa Kemal successfully leads the Tobruk offensive in Libya.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com