27 ŞUBAT  -   FEBRUARY 27
Tarihte Bugün  -  Today in History

1921 Sevr Antlaşmasına Göre Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması


1938 - Atatürk'ün, akşamüzeri Çankaya'da, Balkan Antantı Konseyi üyeleri şerefine çay ziyafeti.

Atatürk'ün,  akşama doğru  şiddetli bir burun  kanaması geçirmesi (bu kanama nedeniyle, akşam Balkan Antantı üyeleri şerefine verilen yemeğe geç gelmiştir). 

Atatürk'ün, akşam Hariciye Köşkü'nde Balkan Antantı Konseyi üyeleri şerefine verilen yemek ve kabul töreninde bulunması ve Balkan gazetecilerine demeci: "Balkan ittifakı, bizim öteden beri samimiyetle üzerinde durduğumuz bir idealdir. Bu idealin her gün geniş bir saha üzerinde daha ziyade genişlemesini görmekle bahtiyarım." [Kocatürk]


1936 - Atatürk'ün, Sakarya motoruyla Boğaziçi'nde Kavaklar'a kadar bir gezinti yapması.


1935 - Atatürk'ün, akşam trenle İstanbul'dan Ankara'ya hareketi.


1933 - Atatürk'ün, trenle İstanbul'dan Ankara'ya gelişi. 


1931 - Emlak-ı Metruke Müdürlüğü kapatılarak Mülki Emlak İdaresi’ne devredildi. 


1930 - Atatürk'ün, Ankara'dan İzmir'e gelişi.


1926 - Atatürk'ün, öğleyin, Ankara istasyonuna gelerek, Mersin'e giden İsmet Paşa'yı uğurlaması.


1924 - Atatürk'ün, Çankaya'da Sovyet Elçisi Suriç'in yenilenen güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin konuşmasına cevap söylevi.


1923 - TBMM’nde Lozan Konferansı üzerine gizli oturumda görüşmeler yapıldı.

Atatürk'ün, Bitlis'te Küfrevî Şeyhi Abdülbaki Efendi'ye bölgesindeki genel durum hakkında bilgi vermesini isteyen telgrafı.


1921 (21 Şubat - 2 Mart)  - Londra Konferansı devam ediyor (Sevr Antlaşmasından bazı tavizler verip, antlaşmayı onaylatmak amacıyla düzenlenmiş).


1921 (21 February - 2 March) - London conference on revision of treaty of Sèvres.  


1920 (27-28) - Atatürk'ün, Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyeti'ne telgrafı: "Maraşlı kahraman kardeşlerimizin her çeşit isteklerinin süratle yerine getirilmesi, gerekenlere ve Maraş Kuva-yi Milliye Komutanlığı'na yazılmıştır."


1919 - İngilizlerin Birecik'i işgal etmeleri.

Rauf Beyin (Orbay) askerlikten istifası.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com